Arabica G1S13

Monday, 19 August 2013 08:57 Đăng tại Cafe-news

ARABICA G1S13 

Độ ẩm : 12 % Max

Hạt đen : 0.2 % Max 

Hạt vỡ : 1 % Max 

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn13 : 90% Min

Trên sàn12 : 100%

Arabica G1S16

Monday, 19 August 2013 08:55 Đăng tại Cafe-news

ARABICA G1S16 

Độ ẩm : 12 % Max

Hạt đen : 0.2 % Max 

Hạt vỡ : 1.5 % Max 

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn16 : 90% Min

Trên sàn13 : 100%

Arabica G1S18

Monday, 19 August 2013 08:53 Đăng tại Cafe-news

ARABICA G1S18 

Độ ẩm : 12.5 % Max

Hạt đen : 0.4 % Max 

Hạt vỡ : 1 % Max 

Tạp : 0.1 % Max

Trên sàn18 : 90% Min

Trên sàn16 : 100% 

Robusta loại 2 sàng 13

Monday, 19 August 2013 08:51 Đăng tại Cafe-news

ROBUSTA LOẠI 2 SÀNG 13 

Cà phê Robusta R2S13                                Cà phê Robusta R2S13 3% đen vỡ, tạp 0.5%                         Cà phê Robusta R2S13 5% đen vỡ, tạp 0.5%

Độ ẩm : 13 % Max                                          Độ ẩm : 13 % Max                                                                          Độ ẩm : 13 % Max

Đen & vỡ : 5 % Max                                        Đen & vỡ : 3 % Max                                                                        Đen & vỡ : 5 % Max 

Tạp : 1 % Max                                                 Tạp : 0.5 % Max                                                                               Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 1% Max                                              Hạt lạ : 0.5% Max                                                                             Hạt lạ : 1% Max

Trên sàng 13 : 90% Min                              Trên sàng 13 : 90% Min                                                                  Trên sàng 13 : 90% Min

 

Cà phê Robusta R2S13 ẩm 12.5%           Cà phê Robusta R2S13 NESTLE 7.2                                            Cà phê Robusta R2S13 NESTLE 7.1

Độ ẩm : 12.5 % Max                                     Độ ẩm : 12 % Max                                                                            Độ ẩm : 12 % Max

Đen & vỡ : 5 % Max                                      Đen & vỡ : 3 % Max                                                                           Đen & vỡ : 3 % Max 

Tạp : 1 % Max                                                Tạp : 0.5 % Max                                                                                 Tạp : 0.5 % Max

Hạt lạ : 1% Max                                             Trên sàng 13 : 90% Min                                                                   Trên sàng 13 : 95% Min

Trên sàng 13 : 90% Min                              Trên sàng 12 : 97% Min

English Vietnam

PHÒNG KINH DOANH

     
 Phone: 0905 468 706 (Ms LOAN)

DỊCH VỤ VÉ MÁY BAY

     
ĐT: 098 998 9992 - (058)3838666 (Ms Hằng)

     
ĐT: 0901 307 308 - (058)3838666 (Ms Thanh)

VIDEO CLIP

THÀNH TÍCH

 

 

        

MASCOPEX

" MASCOPEX phấn đấu trở thành Công ty Uy tín – Tin cậy – Chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mặt hàng nông sản "

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]